X. EconLab Modelleme Okulu


19 Ağustos - 24 Ağustos 2019

İncele

Hakkında


WERI Eğitim Araştırma Geliştirme tarafından düzenlenen X. EconLab Modelleme Eğitimi 19 Ağustos - 24 Ağustos 2019 tarihlerinde Eskişehir'da düzenlenecektir. EconLab Modelleme Eğitim'leri daha önce 2013, 2014, 2017 ve 2018 yıllarında Anadolu Üniversitesi, Eskişehir’de; 2015 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara'da; 2015 yılında Harran Üniversitesi, Şanlıurfa’da ve 2016 yılında Istanbul’da düzenlenmiştir. Son olarak 2019 yılı Ocak ayında İstanbulda düzenlenmiştir.

Amaç


EconLab Modelleme Okulu’nun amacı yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik, özelde iktisat ve idari bilimler genelde ise sosyal bilimler alanında araştırma yapan ya da yapmaya niyeti olan araştırmacılara model kurma yetisi kazandırabilmek için hem temel düzeyde ekonometrik teknikler hem de iktisadi ve sosyal değişkenlerle ilgili temel ilişkileri tanıtmaktır. Buradaki temel amaç araştırmacılara bağımsız araştırma yapabilmeleri için temel teorik ve teknik bilgileri tanıtmaktır.

Kimler Katılabİlİr?


EconLab Modelleme Okulu’na İktisadi ve İdari bilimler alanında araştırma yapmakta yada yapma niyetinde olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, kamu yada özel kurumlardaki araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler katılabilirler. Diğer sosyal bilim dallarındaki araştırmacıların kayıt olmadan önce program hakkında daha detay bilgi almaları tavsiye edilir.

Ne zaman? Nerede?


Ne zaman?

EconLab X. Modelleme Okulu 19 Ağustos - 24 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenecektir.

Nerede?

EconLab X. Modelleme Okulu Eskişehir’da düzenlenecektir.

Kayıt


EconLab Modelleme Okulu’na erken kayıtlar için son tarih 01 Temmuz 2019'dur. Kayıtlar 15 katılımcı ile sınırlıdır. Kayıt ücretleri aşağıda çıkarılmıştır:


İlk 4 günlük program: STATA'ya Giriş, Basit Regresyon, Kukla Bağımlı Değişkenlerle Regresyon ve Panel Data Modelleri

Erken Kayıt Ücreti* (01 Temmuz 2019'den önce):
  Akademik/Kamu: 1500 TL
  Öğrenci+ (YL/Doktora): 1200 TL
  Ticari/Özel: 2000 TL
Geç Kayıt Ücreti* (02 Temmuz 2019'ten sonra) (kontenjan olursa): 
  Akademik/Kamu: 1750 TL
  Öğrenci+ (YL/Doktora): 1500 TL
  Ticari/Özel: 2500 TL

Son 2 günlük program: Survival Analizi, Parametrik Survival Analizi

Erken Kayıt Ücreti* (01 Temmuz 2019'den önce):
  Akademik/Kamu: 800 TL
  Öğrenci+ (YL/Doktora): 640 TL
  Ticari/Özel: 1000 TL
Geç Kayıt Ücreti* (02 Temmuz 2019'ten sonra) (kontenjan olursa): 
  Akademik/Kamu: 1000 TL
  Öğrenci+ (YL/Doktora): 750 TL
  Ticari/Özel: 1500 TL

NOT: Katılımcı eğer çoklu kısmı program almak isterse (örneğin son iki günlük Survival Analizi + bir günlük Kukla Bağımlı Değişkenlerle Regresyon) günlük ücret uygulanır. Bir günlük eğitim ücreti 400 TL (öğrenciler için %20 indirimli olarak 320 TL)'dir. 


* Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, 20 gün süreli Stata 15 paket programı, eğitim malzemeleri (çanta, kağıt, kalem, flash disk vb.), etkileşimli danışmanlık, çay-kahve araları ve öğle yemeklerini içermektedir. Kayıt ücretine konaklama dahil değildir.
+ Çalışan lisanüstü öğrenciler öğrenci indiriminden faydalanabirler.

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.

Program


Eğitim Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan (1-4. Günler) ve Dr. Zeynep Başak (5. ve 6. Günler) tarafında verilecektir.

 • 1. GÜN - 19 Ağustos 2019
  STATA’ya Giriş ve Temel Komutlar

  09.00-09.30 : Kayıt ve tanışma

  09.30-10.30 : Stata’ya Giriş ve Temel Komutlar I

  10.30-11.00: Kahve arası

  11.00-12.00: Stata’ya Giriş ve Temel Komutlar I

  12.00-13.30: Öğle yemeği

  13.30-14.30: Temel STATA Komutları I

  14.30-15.00: Kahve arası

  15.00-16.00: Temel STATA Komutları II

  16.00-17.00: Etkileşimli danışmanlık

 • 2. Gün - 20 Ağustos 2019
  Doğrusal Regresyon

  09.30-10.30: Doğrusal regresyon: Temeller

  10.30-11.00: Kahve arası

  11.00-12.00: Doğrusal regresyon

  • Model tahmini
  • Tahmin sonuçlarının yorumlanması
  • Tahmin sonrası hipotez testleri

   

  12.00-13.30: Öğle yemeği

  13.30-14.30: Doğrusal regresyon

  • STATA ile uygulamalar I 

   

  14.30-15.00: Kahve arası

  15.00-16.00: Doğrusal regresyon

  • STATA ile uygulamalar II

   

  16.00-17.00: Etkileşimli danışmanlık

 • 3. Gün - 21 Ağustos 2019
  Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon

  09.30-10.30: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon: Teorik temeller

  • Doğrusal olasılık modeli (LPM)
  • Probit
  • Logit
  • Tobit

   

  10.30-11.00: Kahve arası

  11.00-12.00: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon: Model tahmini ve yorumlanması

  • Doğrusal olasılık modeli (LPM)
  • Probit
  • Logit
  • Tobit

   

  12.00-13.30: Öğle yemeği

  13.30-14.30: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon

  • STATA ile uygulamalar I

   

  14.30-15.00: Kahve arası

  15.00-16.00: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon

  • STATA ile uygulamalar II

   

  16.00-17.00: Etkileşimli danışmanlık
   

 • 4. Gün - 22 Ağustos 2019
  Panel Data Regresyon Modelleri

  09.30-10:30 : Panel Data Regresyon Modelleri: Teorik Temeller

  • Sabit ve rastgele etkiler modelleri
  • Tahmin ve yorumlama

   

  10.30-11:00 : Kahve Arası

  11.00-12:00 : Sabit ve rastgele etkiler modelleri

  • STATA ile Uygulamalar

   

  12.00-13.30 : Öğle Yemeği

  13.30-14.30 : Dinamik panel data modellemesi: Teorik Temeller

  • GMM
  • System GMM
  • Tahmin ve yorumlama

   

  14.30-15:00 : Kahve Arası

  15.00-16.00 : Dinamik panel data modellemesi

  • STATA ile Uygulamalar

   

  16.00-17.00 : Etkileşimli danışmanlık

 • 5. Gün - 23 Ağustos 2019
  Sağkalım (Survival) Analizi

  09.30-10.30: Survival Analysis: The fundamentals

  • Analize ait terminoloji
  • Veriyi analiz ve tahmin için hazırlama
  • Parametrik olmayan tahmin
   • Kaplan-Meier tahmincisi
   • Nelson-Aalen tahmincisi
   • Risk fonksiyonunun tahmini
   • Ortalama ve medyan sağkalım süresi 
   • İki grup arası farkların test edilmesi (hipotez testleri)

   

  10.30-11.00: Coffee Break

  11.00-12.00: Cox orantılı riskler (cox proportional-hazards) bağlanım modeli 

  • Kısmi olabilirlik tahmini 
  • Zaman bağımlı (time-dependent) değişkenler 
  • Orantılık (proportionality) varsayımı 
  • Temel (baseline) risk ve sağkalım fonksiyonları

   

  12.00-13.30: Lunch

  13.30-14.30: Parametrik olmayan tahmin

  • STATA ile uygulamalar I

   

  14.30-15.00: Coffee Break

  15.00-16.00: Cox orantılı riskler (cox proportional-hazards) bağlanım modeli

  • STATA ile uygulamalar II

   

  16.00-17.00: Etkileşimli danışmanlık

 • 6. Gün - 24 Ağustos 2019
  Parametric Survival Models

  09.30-10.30: Parametric survival modeller: Teorik temeller

  • Olasılık yoğunluğu, risk ve sağkalım fonksiyonları arasındaki bağlantı
  • Parametrik model çeşitleri: Orantılı riskler (Proportional hazards - PH) vs. Hızlandırılmış başarısızlık zamanı (Accelerated failure time - AFT) modelleri 

   

  10.30-11.00: Coffee Break

  11.00-12.00: Parametrik modellerin belirlenmesi

  • Tahmin ve yorumlama 
   • Üstel bağlanım – PH ve AFT metrik
   • Weibull bağlanımı -  PH ve AFT metrik
   • Gompertz bağlanımı – PH metrik 
   • Lognormal bağlanım - AFT metrik 
   • Loglogistic bağlanım - AFT metrik
   • Genelleştirilmiş gamma bağlanımı - AFT metrik
  • Parametrik modeller arasında seçim 
  • Parametrik modeller için tahmin sonrası (postestimation) komutlar

   

  12.00-13.30: Lunch

  13.30-14.30: Parametric modeller

  • STATA ile uygulamalar I

   

  14.30-15.00: Coffee Break

  15.00-16.00: Parametric modeller

  • STATA ile uygulamalar II

   

  16.00-17.00: Etkileşimli danışmanlık

  19.00 – 22.00 Gala Dinner

Burs


EconLab Modelleme okuluna katılım için çeşitli burslar verilemektedir. Burslar aşağıdaki gibidir:
1 - %100 burs (bir adet)
2 - %50 burs (iki adet)
3 - %25 burs (dört adet)

EconLab Bursuna tam zamanlı bir işi olmayan lisansüstü öğrenciler başvurabilir. Başvuru için;
1- Hangi burstan yararlanmak isteğini belirten bir e-mail, ve ekinde
2- CV, Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi
3- Tam zamanlı bir işe sahip olunmadığının beyanı yeterlidir.
Burs son başvuru tarihi: 01 Temmuz 2019

İletişim


WERI Eğitim Araştırma Geliştirme

Anadolu Universitesi

ETGB Anadolu Teknopark

Yunus Emre Kampüsü

26470 Eskişehir

e-posta: econlab@outlook.com